TRÌNH ĐỘ TIN HỌC

Phòng thí nghiệm máy tính của chúng tôi là nơi hoàn hảo để phát triển các kỹ năng công nghệ rất cần thiết!

 

Gia sư phòng thí nghiệm máy tính của chúng tôi làm việc trực tiếp với người học để phát triển các kỹ năng hiểu biết cơ bản về máy tính của họ, bao gồm bật máy tính, bàn phím và kỹ năng chuột, chương trình Microsoft và tạo tài khoản email.

 

Người dạy kèm cũng sẵn sàng hỗ trợ người học tạo sơ yếu lý lịch và điền đơn xin việc trực tuyến.

 

Phí vào cửa là 25 đô la.

 (757) 727-1097
4207 Victoria Blvd
Hampton, VA 23669

Liên hệ chúng tôi

Trang web của Creative Copy & Design | Yorktown, VA

Peninsula Reads logo graphic_edite
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

(757) 283-5776
11832 Fishing Point Dr., Suite 200
Newport News, VA 23606

© 2020 Bán đảo ĐỌC. Đã đăng ký Bản quyền.