LEARNER QUALIFICATIONS

To be enrolled as a learner, you must meet these requirements

BẢO HIỂM MEDIA

Bán đảo READS có trong tin tức, với các học viên, tình nguyện viên và nhân viên của chúng tôi làm một số điều đáng kinh ngạc! Hãy xem những bài viết nêu bật những tác động tàn phá của kỹ năng đọc viết không đủ ở người lớn và được truyền cảm hứng để tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi tác động đến cuộc sống của mỗi người lớn, gia đình và cộng đồng của họ với các kỹ năng đọc viết cần thiết để thay đổi cuộc sống!

 (757) 727-1097
4207 Victoria Blvd
Hampton, VA 23669

Liên hệ chúng tôi

Trang web của Creative Copy & Design | Yorktown, VA

Peninsula Reads logo graphic_edite
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

(757) 283-5776
11832 Fishing Point Dr., Suite 200
Newport News, VA 23606

© 2020 Bán đảo ĐỌC. Đã đăng ký Bản quyền.