top of page

TÀI NGUYÊN HỌC TẬP

Chúng tôi đề xuất những cách này đến một bước khác trong hành trình học tập của bạn

Group photo of learners in READS classroom

Join an Online Conversation Class!

Tài nguyên tổng hợp

Phần mềm trợ năng

 

 

Sách đọc to

 

Quyền công dân

 

Kỹ năng tin học

 

Cuộc hội thoại:

 

GED

 

Ngữ pháp

 

Tìm kiếm việc làm

 

Kĩ năng nghe

   

môn Toán

 

Phát âm

 

Đọc hiểu

 

Từ vựng

 

Linh tinh

bottom of page