KIẾM QUÀ TẶNG

Tham gia Câu lạc bộ tặng quà # Love4READS!

Loại đóng góp này là một đóng góp định kỳ. Bạn sẽ được lập hóa đơn hàng tháng cho thành viên của mình và có thể chọn từ 3 tầng:

 

 • Anh hùng học viên - $ 25 đến $ 49
  Giúp hỗ trợ người học đạt được mục tiêu xóa mù chữ

 • Lớp vô địch - $ 50 đến $ 99
  Giúp hỗ trợ một lớp người học

 • Người bảo vệ di sản - $ 100 trở lên
  Giúp cải thiện dịch vụ hỗ trợ và tăng trưởng chương trình

Chọn cấp độ cho của bạn

 (757) 727-1097
4207 Victoria Blvd
Hampton, VA 23669

Liên hệ chúng tôi

Trang web của Creative Copy & Design | Yorktown, VA

Peninsula Reads logo graphic_edite
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

(757) 283-5776
11832 Fishing Point Dr., Suite 200
Newport News, VA 23606

© 2020 Bán đảo ĐỌC. Đã đăng ký Bản quyền.